Archive for Nieuws

Algemene ledenvergadering dinsdag 26 november 2019

Noteer alvast in de agenda: algemene ledenvergadering dinsdag 26 november 2019.
Op dinsdag 26 november 2019 heeft het bestuur de jaarlijkse algemene ledenvergadering gepland in openbare basisschool De Ploeg, Melkweg 42 te Laren, inloop vanaf 19.30 uur, start 20.00 uur. U ontvangt hiervoor nog een aparte uitnodiging in november. Wij kunnen hierbij alvast verklappen dat onze nieuwe burgemeester Nanning Mol heeft toegezegd aanwezig te zullen zijn. Er zullen diverse interessante onderwerpen besproken worden en na afloop is er een gezellig samenzijn met een drankje.

Benoeming bestuur
Twee kandidaat bestuursleden, Elisabeth Smelt en Ton van de Berg, kunnen tijdens de vergadering door de leden gekozen worden tot bestuurslid. Franciska Waas, secretaris, geeft aan haar functie neer te gaan leggen vanwege andere werkzaamheden en wil haar werkzaamheden gaan overdragen. Dus heeft u wat tijd beschikbaar en kunt u overweg met Word en Outlook/Gmail? Laat het ons weten.
Als u hierover meer informatie wilt, mail ons op secretariaat@bpvdeploeg.nl. Er zijn ongeveer 4 tot 6 korte vergaderingen per jaar met het bestuur. Zijn er leden die interesse hebben in een algemene bestuursfunctie en zich hiervoor verkiesbaar willen stellen? Laat het ons uiterlijk 15 november 2019 weten.

Posted in: Nieuws

Leave a Comment (0) →

Informatiebijeenkomst van Buurtpreventievereniging

Informatiebijeenkomst van Buurtpreventievereniging

Dinsdag 14 mei 2019 kwamen een enthousiast stel leden van de BPV DE Ploeg bijeen in…OBS DE Ploeg! Helaas, de opkomst was mager en dat is jammer gezien het belang van de onderwerpen. We blijven actief en zullen continu ons best doen u te informeren.

Ten eerste behandelde Maarten van Weel het belang van de beveiliging van de woning. Kleine slordigheden, een raam open laten staan bij even boodschappen doen, zichtbaar een portemonnee, telefoon of laptop op tafel laten liggen, ladders en trapjes voor het grijpen, zijn zeer uitnodigend voor kwaadwillenden. Essentieel is goed hang- en sluitwerk en daar werden vele voorbeelden van getoond.

De firma Vos uit Huizen (vader en zoon Van Vlaanderen) waren aanwezig met life demonstraties van de verschillende mogelijkheden. Er werd op gehamerd, kerntrekbeveiliging aan te brengen op de sloten. Met een eenvoudig trucje ligt een slot er anders zo uit! Alarminstallatie en camera’s zijn prima, maar hulpmiddelen. Als het alarm afgaat wordt er al ingebroken en de camera filmt de inbraak. Voorkomen moet worden dat de dief in huis komt! Zorgelijk is wel het toenemend inslaan van ruiten; naar oplossingen wordt naarstig gezocht. Bij de firma Vos maakten vele bezoekers een afspraak voor een controle van hun huis; dit kan natuurlijk altijd via telefoonnummer 035-5253487. Natuurlijk zijn er meer bedrijven die deze service bieden in het Gooi. Deze firma kan wel het Politiekeurmerk Veilig Wonen verschaffen.

Remco Wessels was zoals altijd betrokken en aanwezig bij de BPV. Hij onderstreepte nogmaals de uitleg van Maarten en drong aan op adequaat gedrag t.a.v. beveiliging van de eigen woonomgeving. Gelukkig kon hij meedelen dat het inbraakcijfer in Laren tot heden is gedaald en hopelijk zet die trend door. Voorts benadrukte hij, dat bij verdachte situaties altijd 112 gebeld kan worden. Noteer wat u ziet, bv. kentekennummer, en geef dat door.

Last but not least vertelde Henny Schaapherder van EHBO Laren over het gebruik van een AED (Automatische Externe Defibrillator) en haalde in het kort aan waar op gelet moet worden als een persoon plotseling bewusteloos neervalt. Deze apparatuur hangt al op veel plaatsen in Laren, ook buiten, en de gemeente Laren gaat binnenkort overleggen hoe een en ander te coördineren en te beheren vanuit de gemeente zelf, samen met Blaricum. Een zeer belangrijke boodschap is: volg een cursus reanimeren. Hoe meer mensen deze kennis en kunde bezitten, des te gunstiger voor de overleving van het slachtoffer. In deze cursus wordt de toepassing van de AED behandeld.

De eerstvolgende cursussen van een avond vinden plaats op 5 en 12 juni, van 19 – 22 uur in College De Brink. U kunt zich opgeven bij de secretaris van EHBO Laren, Corine Broekhuizen, cbroekhuizen@gmail.com

De avond werd afgesloten met een gezellig samenzijn en een goed glas wijn of sap!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Buurtpreventievereniging De Ploeg

Franciska Waas, secretaris

Posted in: Nieuws

Leave a Comment (0) →

Tijdens de vakantie houden senioren de buurt in de gaten

Tijdens de vakantie houden senioren de buurt in de gaten

2 op de 10 senioren is aangesloten op een WhatsApp Buurtpreventie groep, zo blijkt uit het jaarlijkse veiligheidsonderzoek van KBO-PCOB. Uit dit onderzoek blijkt ook, dat de meeste senioren buiten de schoolvakanties om op vakantie gaan.

Tijdens de schoolvakanties houden zo 9 van de 10 senioren onze buurten in de gaten. Senioren spelen hierbij dan ook een grote rol als het gaat om het veilig houden van onze buurten. (meer…)

Posted in: Nieuws

Leave a Comment (0) →

Heb jij weleens te maken gehad met internetcriminaliteit?

Slechts de helft van de Nederlanders weet hoe zich te beschermen tegen internetcriminelen

Nieuwe JenV-campagne geeft Nederlanders tips zich beter te wapenen tegen online gevaren

Den Haag, 5 maart 2018 – Internetcriminaliteit is een groeiend probleem. Twee derde van de Nederlanders denkt dat de kans toeneemt dat hij de komende jaren zelf met internetcriminaliteit te maken krijgt. Tegelijkertijd weet slechts de helft van de Nederlanders (53%) hoe hij zich tegen online gevaren kan beschermen, blijkt uit onderzoek* in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Op maandag 5 maart start een campagne die Nederlanders tips geeft om zich beter tegen ransomware en andere online gevaren te wapenen. (meer…)

Posted in: Nieuws

Leave a Comment (0) →

WhatsApp houdt inbreker op afstand

Het aantal WhatsApp groepen met buurtbewoners voor inbraakpreventie stijgt snel en het aantal inbraken daalt. Dat blijkt uit onderzoek van de stichting NIPW. “Een WhatsApp alertgroep met buurtbewoners blijkt een zeer effectief middel tegen inbraken in de wijk”, aldus Coen Staal, voorzitter van Stichting NIPW.

De resultaten van het onderzoek onder 788 huishoudens eerder dit jaar laten een stijging van het aantal WhatsApp groepen zien. In september 2016 was 24,7% van de ondervraagden aangesloten bij een WhatsApp Buurtpreventie groep. In maart 2018 was dit percentage gestegen naar 26,7%.
Ongeveer de helft (45%) is nog niet aangesloten, maar wel positief en wil zich graag aanmelden. Een opvallende conclusie van het onderzoek is dat diegenen niet weten hoe en waar ze zich kunnen aanmelden. Wie beheert de WhatsApp groep? Moet ik bij al mijn buren aankloppen? Aan wie moet ik mijn telefoonnummer doorgeven? (meer…)

Posted in: Nieuws

Leave a Comment (0) →