Archive for Nieuws

Uitnodiging algemene ledenvergadering – 02-11-2021

Jaarverslagen, nieuwsbrieven e.d. vindt u onder:  Archief.

*  *  *

Beste buurtbewoners, leden van BPV de Ploeg en al diegenen die onlangs nieuw in onze wijk zijn komen wonen

“Samenkomen” mag weer! Wij nodigen u dan ook van harte uit voor de Algemene Jaarvergadering van de Buurtpreventie Vereniging. Als vanouds vindt deze plaats in de Openbare Basisschool de Ploeg op de Melkweg 42. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur.
We kunnen u nu al verklappen dat de heer Hans Schotsman van de Larense brandweer een presentatie zal geven. Ook wijkagent Remco Wessels zal er zijn om al uw vragen over veiligheid, auto-inbraken etc. te kunnen beantwoorden.
Onze (interim)voorzitter Auguste Glastra heeft onlangs Laren verlaten. Van haar wordt afscheid genomen en ? wij hopen tijdens de vergadering een nieuwe voorzitter aan u voor te kunnen stellen.
Er is voldoende tijd en ruimte om met elkaar na afloop nader kennis te maken en na te praten onder het genot van een drankje en neem gerust uw (nieuwe) buren ook mee. De volledige agenda zal een week voor de vergadering toegestuurd worden. Let wel: Deze ALV is een fysieke bijeenkomst en ook de BVP houdt zich aan de richtlijnen van de overheid die vanaf 25 september gelden. Dit houdt in dat er geen verplichting is tot 1,5 meter afstand houden en er geen maximum aantal aanwezigen gesteld wordt. We zullen wel om een bewijs van vaccinatie bij de ingang vragen.
Vergeet dus niet op 2 november uw QR code plus een identiteitsbewijs mee te brengen! Wij verheugen ons op een geanimeerde bijeenkomst.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur, Arlet Splint, secretaris

Posted in: Nieuws

Leave a Comment (0) →

Uitnodiging algemene ledenvergadering – 26-11-2019

Beste Buurtbewoner en lid van BPV De Ploeg,
Hierbij nodigen we u van harte uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van onze vereniging op dinsdag 26 november 2019, in aanwezigheid van onze nieuwe burgervader de heer Nanning Mol.
Een korte historische rondgang door uw buurt zal worden verzorgd door de heren Wiet en Bep de Boer, zij weten alles van de geschiedenis van Laren! We hopen u allen te kunnen begroeten. Na de vergadering is er ruim gelegenheid tot napraten en kennismaken. Tevens vernemen we heel graag wensen die de BPV misschien voor u zou kunnen realiseren.
Voorts wijzen we u dringend op de vacature van secretaris; hopelijk kan deze snel worden ingevuld. Graag uw medewerking in dezen!
Met vriendelijke groet en tot ziens,
Het bestuur

Agenda Algemene Ledenvergadering Buurtpreventievereniging De Ploeg

Dinsdag 26 november 2019 20.00 uur ontvangst vanaf 19.45 uur
Openbare Basisschool De Ploeg, Melkweg 42 te Laren.
1. Welkom
2. Mededelingen
3. Toespraak burgemeester Mol
4. Vaststellen agenda
5. Notulen ALV 25 november 2018
6. Verslag secretaris
7. Financieel verslag 2018 en 2019 door de penningmeester
8. Kascommissie
9. Begroting 2020
10. Bestuursverkiezing ** , afscheid Franciska Waas als secretaris, vacature secretaris***
11. Whatsappgroep, door beheerder Robbin Sluijsmans
12. Plannen, ideeën en suggesties voor de toekomst: graag uw inbreng!
13. Rondvraag
14. Sluiting
Korte pauze, vervolgens presentatie door Wiet & Bep de Boer, “De straten van BPV De Ploeg”.
Napraten onder genot van een glaasje.
** Voorstel: Auguste Glastra voorzitter, ??? secretariaat vacant, Ton van den Berg penningmeester, John Roovers lid en Elisabeth van Woerkom lid.
** Tegenkandidaten kunnen tot een week voor de vergadering worden gemeld bij de secretaris.
*** Het secretariaat is vacant. Heel graag melden aan de secretaris of u belangstelling hebt voor deze functie! Zie de oproep in de nieuwsbrief.

Posted in: Nieuws

Leave a Comment (0) →

Informatiebijeenkomst van Buurtpreventievereniging

Informatiebijeenkomst van Buurtpreventievereniging

Dinsdag 14 mei 2019 kwamen een enthousiast stel leden van de BPV DE Ploeg bijeen in…OBS DE Ploeg! Helaas, de opkomst was mager en dat is jammer gezien het belang van de onderwerpen. We blijven actief en zullen continu ons best doen u te informeren.

Ten eerste behandelde Maarten van Weel het belang van de beveiliging van de woning. Kleine slordigheden, een raam open laten staan bij even boodschappen doen, zichtbaar een portemonnee, telefoon of laptop op tafel laten liggen, ladders en trapjes voor het grijpen, zijn zeer uitnodigend voor kwaadwillenden. Essentieel is goed hang- en sluitwerk en daar werden vele voorbeelden van getoond.

De firma Vos uit Huizen (vader en zoon Van Vlaanderen) waren aanwezig met life demonstraties van de verschillende mogelijkheden. Er werd op gehamerd, kerntrekbeveiliging aan te brengen op de sloten. Met een eenvoudig trucje ligt een slot er anders zo uit! Alarminstallatie en camera’s zijn prima, maar hulpmiddelen. Als het alarm afgaat wordt er al ingebroken en de camera filmt de inbraak. Voorkomen moet worden dat de dief in huis komt! Zorgelijk is wel het toenemend inslaan van ruiten; naar oplossingen wordt naarstig gezocht. Bij de firma Vos maakten vele bezoekers een afspraak voor een controle van hun huis; dit kan natuurlijk altijd via telefoonnummer 035-5253487. Natuurlijk zijn er meer bedrijven die deze service bieden in het Gooi. Deze firma kan wel het Politiekeurmerk Veilig Wonen verschaffen.

Remco Wessels was zoals altijd betrokken en aanwezig bij de BPV. Hij onderstreepte nogmaals de uitleg van Maarten en drong aan op adequaat gedrag t.a.v. beveiliging van de eigen woonomgeving. Gelukkig kon hij meedelen dat het inbraakcijfer in Laren tot heden is gedaald en hopelijk zet die trend door. Voorts benadrukte hij, dat bij verdachte situaties altijd 112 gebeld kan worden. Noteer wat u ziet, bv. kentekennummer, en geef dat door.

Last but not least vertelde Henny Schaapherder van EHBO Laren over het gebruik van een AED (Automatische Externe Defibrillator) en haalde in het kort aan waar op gelet moet worden als een persoon plotseling bewusteloos neervalt. Deze apparatuur hangt al op veel plaatsen in Laren, ook buiten, en de gemeente Laren gaat binnenkort overleggen hoe een en ander te coördineren en te beheren vanuit de gemeente zelf, samen met Blaricum. Een zeer belangrijke boodschap is: volg een cursus reanimeren. Hoe meer mensen deze kennis en kunde bezitten, des te gunstiger voor de overleving van het slachtoffer. In deze cursus wordt de toepassing van de AED behandeld.

De eerstvolgende cursussen van een avond vinden plaats op 5 en 12 juni, van 19 – 22 uur in College De Brink. U kunt zich opgeven bij de secretaris van EHBO Laren, Corine Broekhuizen, cbroekhuizen@gmail.com

De avond werd afgesloten met een gezellig samenzijn en een goed glas wijn of sap!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Buurtpreventievereniging De Ploeg

Franciska Waas, secretaris

Posted in: Nieuws

Leave a Comment (0) →

Tijdens de vakantie houden senioren de buurt in de gaten

Tijdens de vakantie houden senioren de buurt in de gaten

2 op de 10 senioren is aangesloten op een WhatsApp Buurtpreventie groep, zo blijkt uit het jaarlijkse veiligheidsonderzoek van KBO-PCOB. Uit dit onderzoek blijkt ook, dat de meeste senioren buiten de schoolvakanties om op vakantie gaan.

Tijdens de schoolvakanties houden zo 9 van de 10 senioren onze buurten in de gaten. Senioren spelen hierbij dan ook een grote rol als het gaat om het veilig houden van onze buurten. (meer…)

Posted in: Nieuws

Leave a Comment (0) →

Heb jij weleens te maken gehad met internetcriminaliteit?

Slechts de helft van de Nederlanders weet hoe zich te beschermen tegen internetcriminelen

Nieuwe JenV-campagne geeft Nederlanders tips zich beter te wapenen tegen online gevaren

Den Haag, 5 maart 2018 – Internetcriminaliteit is een groeiend probleem. Twee derde van de Nederlanders denkt dat de kans toeneemt dat hij de komende jaren zelf met internetcriminaliteit te maken krijgt. Tegelijkertijd weet slechts de helft van de Nederlanders (53%) hoe hij zich tegen online gevaren kan beschermen, blijkt uit onderzoek* in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Op maandag 5 maart start een campagne die Nederlanders tips geeft om zich beter tegen ransomware en andere online gevaren te wapenen. (meer…)

Posted in: Nieuws

Leave a Comment (0) →

WhatsApp houdt inbreker op afstand

Het aantal WhatsApp groepen met buurtbewoners voor inbraakpreventie stijgt snel en het aantal inbraken daalt. Dat blijkt uit onderzoek van de stichting NIPW. “Een WhatsApp alertgroep met buurtbewoners blijkt een zeer effectief middel tegen inbraken in de wijk”, aldus Coen Staal, voorzitter van Stichting NIPW.

De resultaten van het onderzoek onder 788 huishoudens eerder dit jaar laten een stijging van het aantal WhatsApp groepen zien. In september 2016 was 24,7% van de ondervraagden aangesloten bij een WhatsApp Buurtpreventie groep. In maart 2018 was dit percentage gestegen naar 26,7%.
Ongeveer de helft (45%) is nog niet aangesloten, maar wel positief en wil zich graag aanmelden. Een opvallende conclusie van het onderzoek is dat diegenen niet weten hoe en waar ze zich kunnen aanmelden. Wie beheert de WhatsApp groep? Moet ik bij al mijn buren aankloppen? Aan wie moet ik mijn telefoonnummer doorgeven? (meer…)

Posted in: Nieuws

Leave a Comment (0) →