Informatiebijeenkomst van Buurtpreventievereniging

Informatiebijeenkomst van Buurtpreventievereniging

Dinsdag 14 mei 2019 kwamen een enthousiast stel leden van de BPV DE Ploeg bijeen in…OBS DE Ploeg! Helaas, de opkomst was mager en dat is jammer gezien het belang van de onderwerpen. We blijven actief en zullen continu ons best doen u te informeren.

Ten eerste behandelde Maarten van Weel het belang van de beveiliging van de woning. Kleine slordigheden, een raam open laten staan bij even boodschappen doen, zichtbaar een portemonnee, telefoon of laptop op tafel laten liggen, ladders en trapjes voor het grijpen, zijn zeer uitnodigend voor kwaadwillenden. Essentieel is goed hang- en sluitwerk en daar werden vele voorbeelden van getoond.

De firma Vos uit Huizen (vader en zoon Van Vlaanderen) waren aanwezig met life demonstraties van de verschillende mogelijkheden. Er werd op gehamerd, kerntrekbeveiliging aan te brengen op de sloten. Met een eenvoudig trucje ligt een slot er anders zo uit! Alarminstallatie en camera’s zijn prima, maar hulpmiddelen. Als het alarm afgaat wordt er al ingebroken en de camera filmt de inbraak. Voorkomen moet worden dat de dief in huis komt! Zorgelijk is wel het toenemend inslaan van ruiten; naar oplossingen wordt naarstig gezocht. Bij de firma Vos maakten vele bezoekers een afspraak voor een controle van hun huis; dit kan natuurlijk altijd via telefoonnummer 035-5253487. Natuurlijk zijn er meer bedrijven die deze service bieden in het Gooi. Deze firma kan wel het Politiekeurmerk Veilig Wonen verschaffen.

Remco Wessels was zoals altijd betrokken en aanwezig bij de BPV. Hij onderstreepte nogmaals de uitleg van Maarten en drong aan op adequaat gedrag t.a.v. beveiliging van de eigen woonomgeving. Gelukkig kon hij meedelen dat het inbraakcijfer in Laren tot heden is gedaald en hopelijk zet die trend door. Voorts benadrukte hij, dat bij verdachte situaties altijd 112 gebeld kan worden. Noteer wat u ziet, bv. kentekennummer, en geef dat door.

Last but not least vertelde Henny Schaapherder van EHBO Laren over het gebruik van een AED (Automatische Externe Defibrillator) en haalde in het kort aan waar op gelet moet worden als een persoon plotseling bewusteloos neervalt. Deze apparatuur hangt al op veel plaatsen in Laren, ook buiten, en de gemeente Laren gaat binnenkort overleggen hoe een en ander te coördineren en te beheren vanuit de gemeente zelf, samen met Blaricum. Een zeer belangrijke boodschap is: volg een cursus reanimeren. Hoe meer mensen deze kennis en kunde bezitten, des te gunstiger voor de overleving van het slachtoffer. In deze cursus wordt de toepassing van de AED behandeld.

De eerstvolgende cursussen van een avond vinden plaats op 5 en 12 juni, van 19 – 22 uur in College De Brink. U kunt zich opgeven bij de secretaris van EHBO Laren, Corine Broekhuizen, cbroekhuizen@gmail.com

De avond werd afgesloten met een gezellig samenzijn en een goed glas wijn of sap!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Buurtpreventievereniging De Ploeg

Franciska Waas, secretaris

Leave a Comment (0) ↓