Welkom bij de buurtpreventie vereniging ‘De Ploeg’

Een leefbare en veilige buurt. Daar kunnen bewoners ook zelf aan meewerken. Daarom vindt u op onze website informatie over alles wat u zelf kunt doen om inbraak te voorkomen.

Het doel van de vereniging is het behouden en zo mogelijk verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid van bewoners en bezoekers van de in het huishoudelijk reglement nader omschreven buurt te Laren (nh).

De buurtpreventie vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het bevorderen van de waakzaamheid en onderlinge samenwerking van de leden. En het bevorderen van de samenwerking van de bewoners van de hierboven bedoelde buurt met de politie en andere daarvoor in aanmerking komende instanties en/of bedrijven.

Hoe werkt een buurtpreventie vereniging?

Een BPV wordt opgezet op eigen initiatief van de buurt. Er moeten voldoende bewoners willen meewerken. Er wordt een bestuur gekozen en er worden statuten opgesteld. Er zal minimaal eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering plaatsvinden.
Kijk hier voor meer nieuws en aankondigingen. En hier voor het archief met alle nieuwsbrieven en jaarstukken.

Ledenvergadering

De eerstvolgende ALV is op dinsdagavond 9 april 2024. Nadere informatie voor de leden volgt.

Rol van de politie

Een BPV betekent niet dat de bewoners taken van de politie gaan overnemen. Integendeel. De politie is juist nauwer betrokken bij onze buurt. De wijkagenten weten wat er in de buurt speelt en kunnen voorlichting geven. Door de kennis die de politie zo opdoet, kan ze beter werken aan het voorkomen van criminaliteit.
Wij vragen aan alle bewoners en deskundigen in onze buurt om verdachte situaties op te merken en door te geven aan de politie. De BPV is door en van u!

Bestuur van de vereniging

Het bestuur bestaat uit: Peter Pietersen (voorzitter), Arlet Splint (secretaris), Ton van den Berg (penningmeester), Eric Zomer (lid) en John Roovers (lid).
KvK-nummer: 70041407

CONTACT:  secretariaat@bpvdeploeg.nl     LID WORDEN? Kijk eerst HIER.