Lid worden van de Ploeg

Wilt u lid worden van BPV de Ploeg? Kijk hier dan eerst of u onder ons gebied valt.
Valt u onder ons gebied en bent u het eens met de vastgestelde contributie, stuur dan een e-mail naar: secretariaat@bpvdeploeg.nl.

De contributie van 2018 bedraagt: € 7,50

Jaarlijks ontvangt u in januari een betalingsverzoek.

De statuten kunt u hier nalezen: Statuten de Ploeg.