Lid worden van de Ploeg

Wordt ook lid van de BPV

Van de 359 huisnummers in ons gebeid is (02-2024) 42% van de bewoners lid. De overige 208 huisnummers/bewoners nog niet. De vereniging zou graag een hogere dekkingsgraad bereiken waardoor de effectiviteit van de BPV wordt versterkt en daarmee onze leefbaarheid en veiligheid. Per slot zijn we de ogen, oren en handen van onze eigen buurt!
Buurtpreventie verlangt geen ‘heldendaden’. Als lid voer je geen bewakingsacties uit. Alert zijn op wat er in jouw buurt gebeurt en dit zo nodig delen, is voldoende.

Ja, ik wil lid worden van BPV de Ploeg

Kijk eerst hier of u onder ons gebied valt.
Indien JA en u bent AKKOORD met de jaarlijkse contributie:

U ontvangt vervolgens van de secretaris een bericht.

Contributie

De contributie (onder voorbehoud ALV) voor 2024 is eenmalig € 0,00, normaliter bedraagt het € 7,50 per kalenderjaar.
Jaarlijks ontvangt u in januari een betalingsverzoek.

De statuten kunt u hierop nalezen:  Statuten de Ploeg.