Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement luidt als volgt:
1. Per huisnummer is er één lidmaatschap en geldt er één stem. Wel kunnen meerdere personen op één adres geïnformeerd worden (bij voorkeur per e-mail).
2. In de Algemene Ledenvergadering wordt jaarlijks de hoogte van de contributie vastgesteld.
3. De contributie van de vereniging kan individueel met een gemotiveerde aanvraag door het bestuur worden verlaagd of kwijtgescholden.
4. De buurt die onder buurtpreventie vereniging de Ploeg valt is hier omschreven.