WhatsApp-groepen
Een prettige en veilige buurt? Steeds meer inwoners maken gebruik van een WhatsApp-groep om hun buurt veiliger te maken. Deze groepen zijn extra ogen en oren voor de politie. Met een WhatsApp-groep kunnen buurtbewoners elkaar snel waarschuwen bij verdachte situaties, waardoor de pakkans van inbrekers wordt vergroot.

Oprichting Buurt WhatsApp groep
Graag brengen we onze ” Ploeg WhatsApp groep” nog eens onder de aandacht. Dit kan gewoon naast lidmaatschap van andere WhatsApp groepen. Een BPV WhatsApp groep krijgt actuele informatie van de politie. Zij zorgt voor een groter bereik en door toepassing van regels bij meldingen wordt men minder vaak gestoord. Deze WhatsApp groep is uitsluitend bedoeld voor zaken die reeds gemeld zijn bij 112. (Dus niet dat bijvoorbeeld uw huisdier zoek is of dat u iets te verkopen hebt.)

Er bestaan al enkele WhatsApp groepen binnen onze buurt. Meestal beslaan ze een of meerdere delen van straten waar de deelnemers elkaar meer of minder persoonlijk kennen. Die groepen voldoen zeker in bepaalde situaties. Om een groter bereik van melding van verdachte situaties te kunnen realiseren is een BPV Whatsapp groep een goede aanvulling.

Zoals verteld tijdens de oprichtingsvergadering gelden daarvoor gebruiksregels om de signaleringsfunctie zo optimaal mogelijk te laten functioneren volgens de SAAR methode, waaraan alle deelnemers zich ook dienen te houden.

Nog even de regels:

S: Na Signalering van een verdachte situatie
A: politie alarmeren via 112
A: App om uw waarneming bekend te maken aan anderen (alleen actuele
meldingen),
R: Reageer door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon (maar denk vooral aan uw eigen veiligheid).


De bedoeling is dat we de plannen verstoren van de verdachte personen.Wanneer u een bericht ontvangt: géén antwoord versturen, geen bedankjes of smileys of duimpjes sturen, maar uitsluitend aanvullende informatie of melding van einde van de actie als politie verdachte heeft aangetroffen.

Het is niet toegestaan de WhatsApp-berichten op bijvoorbeeld Facebook plaatsen. Deelnemers die zich hieraan niet houden zullen onmiddellijk uit de WhatsApp-groep worden verwijderd. Alles is dusdanig vertrouwelijk dat het uitsluitend binnen de WhatsApp-groep blijft.

Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan wanneer dit voor de melding echt noodzakelijk/van meerwaarde is. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.Om deel te nemen aan de WhatsApp groep is lidmaatschap van de BPV De Ploeg noodzakelijk en geldt een leeftijdsgrens van 18 jaar. Tevens dient u een mobiele telefoon te hebben waar WhatsApp op geïnstalleerd is.

Indien u lid wilt worden van onze BPV WhatsApp groep kunt u dit doen door uw naam, adres en 06 nummer door te geven via het mailadres: whatsapp@bpvdeploeg.nl. Beheerder van de BPV WhatsApp groep is Robbin Sluijsmans.