Uitnodiging algemene ledenvergadering – 26-11-2019

Beste Buurtbewoner en lid van BPV De Ploeg,
Hierbij nodigen we u van harte uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van onze vereniging op dinsdag 26 november 2019, in aanwezigheid van onze nieuwe burgervader de heer Nanning Mol.
Een korte historische rondgang door uw buurt zal worden verzorgd door de heren Wiet en Bep de Boer, zij weten alles van de geschiedenis van Laren! We hopen u allen te kunnen begroeten. Na de vergadering is er ruim gelegenheid tot napraten en kennismaken. Tevens vernemen we heel graag wensen die de BPV misschien voor u zou kunnen realiseren.
Voorts wijzen we u dringend op de vacature van secretaris; hopelijk kan deze snel worden ingevuld. Graag uw medewerking in dezen!
Met vriendelijke groet en tot ziens,
Het bestuur

Agenda Algemene Ledenvergadering Buurtpreventievereniging De Ploeg

Dinsdag 26 november 2019 20.00 uur ontvangst vanaf 19.45 uur
Openbare Basisschool De Ploeg, Melkweg 42 te Laren.
1. Welkom
2. Mededelingen
3. Toespraak burgemeester Mol
4. Vaststellen agenda
5. Notulen ALV 25 november 2018
6. Verslag secretaris
7. Financieel verslag 2018 en 2019 door de penningmeester
8. Kascommissie
9. Begroting 2020
10. Bestuursverkiezing ** , afscheid Franciska Waas als secretaris, vacature secretaris***
11. Whatsappgroep, door beheerder Robbin Sluijsmans
12. Plannen, ideeën en suggesties voor de toekomst: graag uw inbreng!
13. Rondvraag
14. Sluiting
Korte pauze, vervolgens presentatie door Wiet & Bep de Boer, “De straten van BPV De Ploeg”.
Napraten onder genot van een glaasje.
** Voorstel: Auguste Glastra voorzitter, ??? secretariaat vacant, Ton van den Berg penningmeester, John Roovers lid en Elisabeth van Woerkom lid.
** Tegenkandidaten kunnen tot een week voor de vergadering worden gemeld bij de secretaris.
*** Het secretariaat is vacant. Heel graag melden aan de secretaris of u belangstelling hebt voor deze functie! Zie de oproep in de nieuwsbrief.

Leave a Comment (0) ↓