Algemene ledenvergadering dinsdag 26 november 2019

Noteer alvast in de agenda: algemene ledenvergadering dinsdag 26 november 2019.
Op dinsdag 26 november 2019 heeft het bestuur de jaarlijkse algemene ledenvergadering gepland in openbare basisschool De Ploeg, Melkweg 42 te Laren, inloop vanaf 19.30 uur, start 20.00 uur. U ontvangt hiervoor nog een aparte uitnodiging in november. Wij kunnen hierbij alvast verklappen dat onze nieuwe burgemeester Nanning Mol heeft toegezegd aanwezig te zullen zijn. Er zullen diverse interessante onderwerpen besproken worden en na afloop is er een gezellig samenzijn met een drankje.

Benoeming bestuur
Twee kandidaat bestuursleden, Elisabeth Smelt en Ton van de Berg, kunnen tijdens de vergadering door de leden gekozen worden tot bestuurslid. Franciska Waas, secretaris, geeft aan haar functie neer te gaan leggen vanwege andere werkzaamheden en wil haar werkzaamheden gaan overdragen. Dus heeft u wat tijd beschikbaar en kunt u overweg met Word en Outlook/Gmail? Laat het ons weten.
Als u hierover meer informatie wilt, mail ons op secretariaat@bpvdeploeg.nl. Er zijn ongeveer 4 tot 6 korte vergaderingen per jaar met het bestuur. Zijn er leden die interesse hebben in een algemene bestuursfunctie en zich hiervoor verkiesbaar willen stellen? Laat het ons uiterlijk 15 november 2019 weten.

Leave a Comment (0) ↓